ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο

Σχάρες υπονόμων από χυτοσίδηρο

Χυτοσιδηρά προϊόντα από ελατό χυτοσίδηρο

Χυτοσιδηρά προϊόντα από φαιό χυτοσίδηρο

Παραδοσιακά προϊόντα από μαντέμι

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 4, ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ,
ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 2310 - 780-048
FAX : 2310 - 780-991

e-mail: info@stylianidis.gr


Social