ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Καλύμματα Φρεατίων - Σχάρες

Καλύμματα Φρεατίων - Σχάρες

A - 15

ΚΛΑΣΗ A - 15 ελάχιστη αντοχή 15 kN (1,5 tn)
Περιοχές οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από πεζούς και ποδήλατα.

B - 125

ΚΛΑΣΗ B - 125 ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5 tn)
Πεζόδρομοι και παρόμοιας χρήσης περιοχές, πολυόροφα γκαράζ αυτοκινήτων κ.τ.λ. και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα ή μοτοσικλέτες ή ελαφρά οχήματα.

C - 250

ΚΛΑΣΗ C - 250 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25 tn)
Πάρκα, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, κράσπεδα δρόμων, στα πλαϊνά τμήματα οδών και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, ελαφρά αλλά και μέσου βάρους οχήματα.

D - 400

ΚΛΑΣΗ D - 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40 tn)
Σε όλες τις προηγούμενες εφαρμογές, αλλά και σε καταστρώματα εθνικών ή αστικών δρόμων που χρησιμοποιούνται από κάθε είδους και βάρους οχήματα.

E - 600

ΚΛΑΣΗ E - 600 ελάχιστη αντοχή 600 kN (60 tn)
Σε περιοχές κίνησης ειδικών οχημάτων με πολύ μεγάλα φορτία κατά άξονα όπως καταστρώματα λιμανιών και αεροδρομίων.

F - 900

ΚΛΑΣΗ F - 900 ελάχιστη αντοχή 900 kN (90 tn)
Σε περιοχές κίνηση οχημάτων με ιδιαίτερα μεγάλα φορτία κατά άξονα, όπως διάδρομοι αεροδρομίων.