ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Δέστρες

Δέστρες πλοίων- λιμανιών

Κατασκευάζουμε Δέστρες πλοίων (μπιντές ) για λιμάνια, αποβάθρες, προβλήτες κλπ. για την πρόσδεση πλοίων με σχοινιά (κάβους), συρματόσχοινα ή αλυσίδες (καδένες).

Οι δέστρες λιμανιών από χυτοσίδηρο κατασκευάζονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-09-13-01-00) για να εξυπηρετήσουν στην κάλυψη των ορίων αντοχής που πρέπει να διαθέτουν ανάλογα με την χρήση τους.