ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Καλύμματα Φρεατίων - Σχάρες / B - 125

Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης B-125 από Ελατό Χυτοσίδηρο. Τετράγωνο πλαίσιο και καπάκι.

Τα καπάκια φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοσίδηρο της κλάσης Β - 125 έχουν ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5 tn) και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αποχετευτικών δικτύων σε περιοχές οι οποίες προορίζονται για αποκλειστική χρήση από πεζούς από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες ή ελαφρά οχήματα όπως πεζοδρόμια, πολυόροφα γκαράζ αυτοκινήτων κ.ά.

Τα καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης Β - 125 με τετράγωνο πλαίσιο και καπάκι κατασκευάζονται στις παρακάτω διαστάσεις:

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 30 20 X 20 3 8
40 X 40 30 X 30 3 13
50 X 50 40 X 40 4 22
60 X 60 50 X 50 5 34
70 X 70 60 X 60 5 48
80 X 80 70 X 70 5,5 62
90 X 90 80 X 80 6 110
100 X 100 90 X 90 6 138

Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης με τετράγωνο πλαίσιο και διπλό στεγανό καπάκι από φαιό χυτοσίδηρο B-125

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 30 20 X 20 3 8,8
35 X 35 27 X 27 3 16,5
40 X 40 30 X 30 4 30
50 X 50 40 X 40 4 45
60 X 60 50 X 50 7 130
70 X 70 60 X 60 7 180

Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης – υπονόμων Β -125 με τετράγωνο πλαίσιο με στρόγγυλο καπάκι από ελατό χυτοσίδηρο

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Διαστάσεις Καπακιού (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 30 Ø 19,7 Ø 17,5 17 5,7
40 X 40 Ø 27,2 Ø 25 18 10
50 X 50 Ø 37,2 Ø 35 30 18
60 X 60 Ø 44,9 Ø 42,5 30 25
70 X 70 Ø 52,5 Ø 50 35 36
80 X 80 Ø 63,1 Ø 61 35 54

Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης B-125 από Ελατό Χυτοσίδηρο. Ορθογώνιο πλαίσιο και καπάκι

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 40 20 X 30 4 13
40 X 50 30 X 40 4 22
50 X 60 40 X 50 4 28
50 X 70 40 X 60 6 43
60 X 70 50 X 60 5 38
60 X 80 50 X 70 5 47
70 X 90 60 X 80 5 65
110 X 70 100 X 60 10 150

Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης με ορθογώνιο πλαίσιο και διπλό καπάκι από φαιό χυτοσίδηρο B-125

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 40 20 X 30 3 18,5
40 X 50 30 X 40 4 35
50 X 60 40 X 50 4 50
50 X 70 40 X 60 6 80
60 X 70 50 X 60 7 165

Καλύμματα αποχέτευσης για στρόγγυλα φρεάτια ελαφρού τύπου από φαιό Χυτοσίδηρο B-125

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
Ø 40 Ø 30 3,5 8,5
Ø 50 Ø 40 5 20
Ø 60 Ø 50 5 65
Ø 70 Ø 60 5 80

Στρογγυλά καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης B-125 από Ελατό Χυτοσίδηρο για σωλήνες.

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
Ø 37,2 Ø 32 3,5 8,5