ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Καλύμματα Φρεατίων - Σχάρες / D - 400

Καλύμματα Φρεατίων με τετράγωνο πλαίσιο και καπάκι από Ελατό Χυτοσίδηρο D-400

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
40 Χ 40 30 Χ 30 7,5 26
50 Χ 50 40 Χ 40 7,5 37
60 Χ 60 50 Χ 50 7,5 54
70 Χ 70 60 Χ 60 7,5 77
80 Χ 80 70 Χ 70 8 108
90 Χ 90 80 Χ 80 9 138
100 Χ 100 90 Χ 90 10 185
110 Χ 110 100 Χ 100 10 220
120 Χ 120 110 Χ 110 10 260

Καλύμματα Φρεατίων με ορθογώνιο πλαίσιο και καπάκι από Ελατό Χυτοσίδηρο D-400

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
60 X 80 50 X 70 10 78
90 X 70 80 X 60 10 110
140 X 90 130 X 80 10 220

Καλύμματα Φρεατίων στρόγγυλα βαρέου τύπου από Φαιό χυτοσίδηρο D-400

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
Ø 50 Ø 40 6 50
Ø 60 Ø 50 6 100
Ø 74 Ø 60 9 160
Ø 80 Ø 60 11 190
Ø 80 Ø 60 13 210
Ø 100 Ø 80 13 300

Καλύμματα Φρεατίων στρόγγυλα από Ελατό Χυτοσίδηρο D-400

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
Ø 85 Ø 60 10 58
Ø 120 Ø 100 13 250

Σχάρες Ομβρίων Υδάτων με μεντεσέ και κεντρικές σχισμές από Ελατό Χυτοσίδηρο D-400

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Αποχετευτικότητα (Dm2)Βάρος (Kgr)
30 x 30 20 X 20 4 1.5 14.5
40 X 40 30 X 30 5 3.7 22
50 X 50 40 X 40 5 6.9 33
60 X 60 50 X 50 6 8.7 47
70 X 70 60 X 60 7 11.8 67
80 X 80 70 X 70 8 16.1 97

Σχάρες Ομβρίων Υδάτων από Φαιό Χυτοσίδηρο D-400

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Αποχετευτικότητα (Dm2)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 30 20 X 20 3,5 4 15
31 X 83 18 X 66 3,5 10 110
40 X 40 30 X 30 3,5 6 50
40 X 40 30 X 30 3,5 4 35
40 X 50 30 X 40 3,5 4 45
40 X 60 30 X 50 3,5 6 75
50 X 50 40 X 40 3,5 6 90
50 X 60 40 X 50 3,5 8 100
50 X 75 36 X 65 3,5 8 130
50 X 95 40 X 80 3,5 9 170
60 X 30 50 X 20 3,5 8 70
60 X 60 50 X 50 3,5 8 130
60 X 70 50 X 60 3,5 9 160
60 X 80 50 X 70 3,5 8 170
60 X 95 (Δ.Ε.Υ.Α.) 45 X 80 3,5 11 190
60 Χ 95 (Ε.Υ.Α.Θ.) 45 X 80 3,5 12 220
77 X 77 60 X 60 3,5 8 205
85 X 85 70 X 70 3,5 11 250
97 X 97 80 X 80 3,5 13 450
110 X 110 100 X 100 3,5 14 550

Σχάρες ομβρίων υδάτων για κανάλια από Φαιό Χυτοσίδηρο D-400

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Ύψος (cm)Αποχετευτικότητα (Dm2)Βάρος (Kgr)
23 X 74 5,5 3,5 70
31 X 100 5,5 3,5 105
30 X 67 4 3,5 50
40 X 85 4 3,5 85
50 X 60 6 3,5 80
45 X 100 4,5 3,5 70
50 X 100 4,5 3,5 85
52 X 89 7 3,5 105
52 X 42 4 3,5 45
40 X 73 5 3,5 65
55 X 55 4 3,5 55
67 X 67 4,5 3,5 100
88 X 88 6 3,5 190
100 X 100 5 3,5 190
78 X 78 6,5 3,5 180
59 Χ 79 5 3,5 95
29 X 52 5 3,5 45
51 X 87 6,5 3,5 90