ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Καλύμματα Φρεατίων - Σχάρες / C - 250

Τετράγωνο πλαίσιο και καπάκι από Ελατό Χυτοσίδηρο C-250

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 30 20 X 20 4 11
40 X 40 30 X 30 4,5 19
50 X 50 40 X 40 5 29
60 X 60 50 X 50 5,5 43
70 X 70 60 X 60 6 60
80 X 80 70 X 70 6,5 74
90 X 90 80 X 80 7 110
100 X 100 90 X 90 7 138
110 X 110 100 X 100 7 170

Ορθογώνιο πλαίσιο και καπάκι από Ελατό Χυτοσίδηρο C-250

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
50 X 60 40 X 50 6 45
50 X 70 40 X 60 6 80
60 X 70 50 X 60 6 55
60 X 80 50 X 70 6 62
70 X 90 60 X 80 6 80
90 X 130 80 X 120 10 180
100 X 190 90 X 180 10 230

Στρόγγυλα Φρεάτια με Μεντεσέ και Κλειδί Ασφαλείας από Ελατό χυτοσίδηρο C-250

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Διαστάσεις Καπακιού (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
Ø 85 Ø 62 Ø 60 10 52
Ø 100 Ø 84 Ø 80 11 130

Σχάρες με μεντεσέ και κεντρικές σχισμές από Ελατό Χυτοσίδηρο C-250

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Αποχετευτικότητα (Dm2)Βάρος (Kgr)
30 x 30 20 X 20 4 1.5 10.5
40 X 40 30 X 30 5 3.7 18
50 X 50 40 X 40 5 6.9 29
60 X 60 50 X 50 6 8.7 44
70 X 70 60 X 60 7 11.8 64
80 X 80 70 X 70 8 16.1 93

Σχάρες για κανάλια από Ελατό Χυτοσίδηρο C-250

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Ύψος (cm)Αποχετευτικότητα (Dm2)Βάρος (Kgr)
75 X 20 2.7 6.6 16
75 X 25 2.7 7.8 18
75 X 30 2.7 9 22
75 X 40 2.7 13 31

Πλαίσια για Σχάρες από Ελατό Χυτοσίδηρο C-250

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
83.6 Χ 28.6 70 Χ 15 5 16
83.6 Χ 33.6 70 Χ 20 5 17
83.6 Χ 38.6 70 Χ 25 5 19
83.6 Χ 48.6 70 Χ 35 5 21