ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Καλύμματα Φρεατίων - Σχάρες / A - 15

Τετράγωνο πλαίσιο και καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο A-15

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
20 X 20 10 X 10 3,5 5,5
30 X 30 20 X 20 3,5 8,5
35 X 35 25 X 25 3,5 11
40 X 40 30 X 30 3,5 15
45 X 45 35 X 35 4,5 17
50 X 50 40 X 40 4,5 25
60 X 60 50 X 50 4,5 35
70 X 70 60 X 60 4,5 48
80 X 80 70 X 70 4,5 62

Ορθογώνιο πλαίσιο και καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο A-15

Εξωτερικές Διαστάσεις (cm)Καθαρό Άνοιγμα (cm)Ύψος (cm)Βάρος (Kgr)
30 X 40 20 X 30 3,5 13
40 X 50 30 X 40 4,5 22
40 X 60 30 X 50 3,5 23
50 X 60 40 X 50 4,5 28
50 X 70 40 X 60 4,5 33
60 X 70 50 X 60 4,5 38
60 X 80 50 X 70 4,5 47